Trillingen

Meetopstelling voor het meten van trillingsniveausTrillingshinder door bouwwerkzaamheden, trillingen door metro’s , trams, treinen, door vrachtwagens en bussen over verkeersdrempels. Al dit soort situaties komen regelmatig voor. De aanpak is : meten, analyseren, berekenen, bespreken en rapporteren.

Geluidconsult kan op dit gebied diensten verlenen, gericht op onderzoek naar een trillingsprobleem, vaststellen van de oorzaak en overdracht en adviseren over oplossingen. Bij de beoordeling komt de SBR richtlijn van pas.

Uitwerking trillingsmeting