Lawaai van bruggen

BruggenStalen bruggen zijn regelmatig een bron van geluidhinder. In een aantal gevallen is een grenswaarde van de Wet milieubeheer in het geding

Vaak is er zo weinig interne demping aanwezig dat een stalen brug in vele frequenties resoneert waaronder een aantal hoorbare frequenties die als gedreun worden waargenomen.

Geluidconsult heeft ervaring met het meten van dit soortBruggen lawaai en trillingen en met advies hoe zo’n probleem op te lossen of te verminderen. Vaak is het een combinatie van geluid en trillingsmetingen om de trillingsmoden van de brug in beeld te brengen en de aanstootmechanismen aan te wijzen.

Afhankelijk van de randvoorwaarden: maximaal extra gewicht, kosten, buitengebruikstelling etc wordt samen met de opdrachtgever naar de beste oplossing gezocht.

Bruggen