Burenlawaai

Burenlawaai is het ernstigste lawaaiprobleem van alle geluidhindersoorten: verkeerslawaai, vliegtuiglawaai, industrielawaai, horeca lawaai etc. Circa 20 tot 25 procent van de bevolking heeft ernstige hinder door Burenlawaai. Het vraagt circa 13% van de politiecapaciteit, dat wil zeggen circa 1000 tot 1200 manjaren om burenlawaaiproblemen te behandelen. Behalve de ziekmakende stress die vaak samen gaat met burenlawaai leidt burenlawaai ook tot de ernstigste conflicten met geweldpleging. Dit is al jaren zo en wordt niet structureel minder.

Burenlawaai 1Toch zijn er methoden en technieken om dit probleem in veel gevallen op te lossen, respectievelijk te verminderen. Geluidconsult heeft zich hierin gespecialiseerd door een aantal meet- en beoordelingstechnieken te ontwikkelen en toe te passen.

Onze werkwijze is

  • Inventariseren wat er precies aan de hand is
  • Is het gebouw goed genoeg: meten of rekenen
  • Maakt de lawaaimaker teveel lawaai
  • Is de lawaai ontvanger te gevoelig

Opstelling met meetcomputer

Burenlawaai 2Als dit plaatje al duidelijk is en door de betrokken partijen wordt erkend, is er al een basis voor een oplossing. Vervolgens

  • Bepalen wat de randvoorwaarden zijn voor oplossingen: technisch en in de gedragssfeer.
  • Adviezen te geven over eventueel technische maatregelen zoals betere geluidisolatie in combinatie met gedragsmaatregelen.

Om dit preciezer te kunnen doen heeft Geluidconsult het beoordelingssysteem burenlawaai ontwikkeld. Zie hiervoor het bijgaande artikel