Innovaties

Geluidconsult werkt voordurend aan innovaties, ontwikkeling van ideeën en producten , verkrijgen van patenten en het uitwerken van “wilde ideeën” . Commerciële overwegingen zijn hierbij niet de belangrijkste drijfveer omdat nieuwe ideeën zelden tot een commercieel succes leiden, maar meer de opvatting dat verbeteringen nu eenmaal nodig zijn en het inspirerend is om hier, met mate overigens, aan te werken.

Enkele ideeën uit het verleden zijn verwerkt in een patent. De volgende stap naar een commercieel haalbaar product blijkt moeilijker te zijn dan verwacht. De goede partners hiervoor te vinden is essentieel.

Verkregen patenten zijn:

Geïnteresseerden in ontwikkeling van deze patenten kunnen zich melden.