Ruimteakoestiek, Buurtcentra en geluid, Bouwfysica, Natuurlijke ventilatie, Vochtklachten, Klimaatmetingen, Vochtmetingen, Verkeerslawaai, Wegverkeerslawaai, Stille wegdekken, ZOAB metingen, SPB metingen, Geluidschermen, geluidmonitoring, Vliegtuiglawaaimonitoring, vlieglawaaimetingen, Luchtvaartlawaai, omgevingslawaai, achtergrondlawaai, L95 metingen, Bruggenlawaai, Trillingsmetingen" /> Geluidconsult || Geluidklachten in woningen

Geluidklachten in woningen

Zachte brommende geluiden, pieptonen en dergelijke kunnen het woonklimaat en het wonen bedreven. Soms krijgt de gehinderde niet eens erkenning van de geluidklachten.

Geluidklachten 1In eerste instantie is een bemande metingen de oplossing om achter de oorzaak van het geluid te komen. Geluidconsult beschikt over een volledig arsenaal meetinstrumenten om zelfs soms bijna onhoorbare maar toch hinderlijke geluiden en trillingen te kunnen meten. Het voordeel is dat een onafhankelijke waarnemer het gezochte geluid kan vaststellen en frequentie en de luidheid kan bepalen.

Geluidklachten 2Soms treedt het storende geluid op onverwachte momenten op of is het te zacht om overdag te meten. Dan is een onbemande meting noodzakelijk waarbij de meetcomputer dag en nacht draait gedurende een aantal dagen en elke geluidpiek opneemt. De klager moet daarbij een dagboekje bijhouden waarin genoteerd moet worden wanneer hij of zij het gezochte geluid goed hoort. Later volgt dan de analyse van het geluid. Als de oorzaak duidelijk is, zijn maatregelen vaak vrij simpel.