Ruimteakoestiek, Buurtcentra en geluid, Bouwfysica, Natuurlijke ventilatie, Vochtklachten, Klimaatmetingen, Vochtmetingen, Verkeerslawaai, Wegverkeerslawaai, Stille wegdekken, ZOAB metingen, SPB metingen, Geluidschermen, geluidmonitoring, Vliegtuiglawaaimonitoring, vlieglawaaimetingen, Luchtvaartlawaai, omgevingslawaai, achtergrondlawaai, L95 metingen, Bruggenlawaai, Trillingsmetingen" /> Geluidconsult || Ruimte akoestiek

Ruimte akoestiek

Te weinig galm in de kerk is ook niet goedAKOESTIEK EN SPRAAKVERSTAANBAARHEID

Muziek en theater vragen om een goede geluidverdeling en nagalm zonder echo's. Spraak in auditoria vraagt om een grote signaal-ruis verhouding en weinig maskering. Geluidconsult houdt zich met deze zaken bezig en kan aangeven welke randvoorwaarden er voor een architect zijn om een passende akoestiek te ontwerpen.

Een te galmende vergaderruimte is slecht voor de spraak verstaanbaarheid

Als een van de weinige bureaus in Nederland kan direct de spraakverstaanbaarheid worden gemeten volgens de internationaal genormaliseerde Rasti methode.