Geluidisolatie en woningen

Geluidisolatie vensterGeluidisolatie tussen woningen is aan wettelijke eisen gebonden om burenlawaai te voorkomen of binnen de preken te houden.

We maken hier het onderscheid tussen luchtgeluidisolatie bedoeld voor geluiden van radio, tv, muziekinstallatie en menselijke stemgeluiden en contactgeluidisolatie tegen loopgeluiden.

Bij nieuwbouw hebben we te maken met de bouwvergunningseisen. Sinds 1993 is hierop het bouwbesluit van kracht.

Bij bestaande bouw is het zgn Geluidisolatie vensterrechtens verkregen niveau van belang, dat wil zeggen de eisen die golden bij de bouw of verbouwing van het bestaande gebouw. Sinds 1964 zijn in Nederland geluidseisen van kracht.

De geluidseisen kunnen worden gecontroleerd door middel van een genormaliseerde meetmethode volgens NEN 5077. Hiervan afgeleid zijn rekenmethoden die in Europees verband zijn genormaliseerd in de NEN-EN 12354- 1 en 2 en 3.Inleidende text van Rein gaat hier....