Geluiduitstraling naar de omgeving

Bedrijven en milieuTen behoeve van de milieuvergunning verzorgen wij het benodigde akoestisch onderzoek. Daartoe verrichten wij in een aantal gevallen geluidsmetingen aan geluidbronnen die van belang zijn voor de uitstraling van lawaai naar de omgeving, voeren hiermee berekeningen uit en adviseren over eventueel benodigde akoestische maatregelen. Het resultaat is een rapport dat voldoet aan de wettelijke eisen voor een milieuvergunning.

Bedrijven en milieuDoor onze jarenlange ervaring kunnen we doelmatig te werk gaan en hebben we veel maatregelen al eerder uitgezocht.

Natuurlijk is er nauw overleg met de opdrachtgever over de juiste probleemstelling, de randvoorwaarden en de beste oplossing.