Arbo geluid

Arbo geluidGehoorschade door lawaai op het werk vormt een ernstig vraagstuk. Geluidklachten op het werk bederven het werkklimaat, met alle nadelige gevolgen van dien. Geluidconsult kan een grote verscheidenheid aan klachten onderzoeken en mogelijke oplossingen aandragen. De beste oplossing is overigens altijd het nemen van maatregelen vooraf.

Goede inventarisatie van de huidige situatie en het aandragenArbo geluid van goede oplossingen die de werknemer voldoende beschermen en het werk zo weinig mogelijk belemmeren vraagt een deskundige aanpak.

Soms is het nodig gedurende enige tijd de geluidbelasting automatisch te monitoren, soms is een bemande meting voldoende. Geluidconsult beschikt over een aantal gespecialiseerde meetinstrumenten die dit alles mogelijk maken.

Wij hebben een methodiek ontwikkeld om het akoestisch klimaat op de werkplek op een andere manier in kaart te brengen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van monitortechnieken die het geluid gedurende een bepaalde periode meten. Het compacte systeem bestaat uit een microfoon, meetkastje en een notebook en wordt opgesteld op de werkplek. De microfoon wordt op een strategische plaats opgesteld of opgehangen. De geluidmeting vinden vervolgens continu plaats gedurende bijvoorbeeld 48 uur of langer. Het monitorsysteem kan desgewenst voor bepaalde perioden van de week geprogrammeerd worden.

Uit de resultaten kunnen allerlei akoestische gegevens verkregen worden. Het gemiddelde geluidsniveau is het belangrijkste, het maximum, minimum en de statische parameters geven het verdere beeld. Daarbij zijn perioden boven 80 dB(A) het meest van belang voor verdere bestudering. Manipulatie van de meetgegevens (door bijv. in de microfoon te schreeuwen) kan worden achterhaald- door het geluid boven een bepaalde drempel digitaal op te nemen. Achteraf kan dan geluisterd worden of het piekgeluid afkomstig is van schreeuwen of van een werkhandeling.

Tot nu toe is ervaring met dit meetsysteem opgedaan bij enkele grote bedrijven. In een werkplaats waar voornamelijk metaalbewerking plaats vindt kon een goed beeld verkregen worden van het akoestisch klimaat. De resultaten van deze metingen zijn van belang voor verdere discussie tussen werknemers, ondernemingsraad, directie en arbo-dienst.

Het resultaat is een rapport dat de werkgever en werknemer vertrouwen kan geven dat dit probleem beheerst kan worden.