Bouwlawaai

BouwlawaaiDe bouw moet altijd doorgaan. Bij bouwen wordt er nu eenmaal lawaai gemaakt. Het is tenslotte maar tijdelijk. Dat zijn veel gebruikte argumenten. Toch is bouwlawaai voor veel mensen die er mee te maken hebben een belangrijk probleem. Sommige bouwprojecten lopen langer dan een jaar. Stress, slaapverstoring, gehoorschade zijn soms de nadelige gevolgen.

In veel gevallen kan de overmatige hinder met technische maatregelen worden verminderd, zonder dat dit de bouw belemmerd. Er zijn inmiddels vele soorten stille bouwmachines beschikbaar. Ook een voorbeeld is een heimachinemantel. Ook organisatorische maatregelen kunnen in veel gevallen verlichting geven.

In Nederland hebben we te maken met de circulaire bouwlawaai en met richtlijnen van een aantal ( grote) gemeenten.

Wat kan Geluidconsult hierbij betekenen?

Ons bureau kan metingen uitvoeren bij lopende projecten om te bepalen of de normen van de betreffende gemeente worden overschreden en analyseren en adviseren of dit stiller kan of juist niet.

Ook kunnen wij van te voren bepalen, aan de hand van gegevens van de te gebruiken machines wat de geluidbelasting op de geluidgevoelige locaties zal zijn en maatregelen adviseren om dit te reduceren.