Vliegtuiglawaai monitoring

LuistervinkVliegtuiglawaai monitoring is een belangrijke specialiteit van Geluidconsult b.v.

Nauwkeurigheid tot op minder dan 1 decibel

Geluidconsult en haar voorganger Omegam-geluid heeft het onbemande monitorsysteem Luistervink ontwikkeld. LuistervinkHiermee kan een nauwkeurigheid van de beste geluidmeters worden gerealiseerd omdat het voorzien is van type 1 geluidmeters en omdat de fout bij het herkennen en uitfilteren van stoorlawaai en de fout die optreedt door reflecties en afschermingen kleiner is dan 1 decibel.

Deze nauwkeurigheid is beter dan die van andere onbemande Luistervinkmeetsystemen die in Nederland worden gebruikt. Een vergelijkingstest, uitgevoerd door het RIVM in 2005 toonde dit aan en gaf tevens aan dat Luistervink in staat is een geluidbelasting vanaf 40 Lden op verantwoorde wijze te kunnen meten. Hoe het systeem Luistervink werkt kunt u lezen in het volgende document.