Lawaai per passagier

Vliegtuigen maken veel lawaai. Andere voertuigen doen dat ook. In onderstaande grafiek is aangegeven hoeveel lawaai gemiddeld per passagier gemaakt wordt.

Rekenmodellen zijn niet stabiel in de tijd gezien. Voortdurend zijn er kleine wijzigingen in de rekenmethode. Zo is dat ook met het Nederlandse rekenmodel. Sinds 1990 zijn er al vele wijzigingen in het rekenvoorschrift luchtvaartlawaai door de minister van verkeer en waterstaat doorgevoerd. In 2006 zijn we daarom niet meer in staat de referentietoestand volgens het regeringsbeleid, de toestand van 1990, na te rekenen. Nu wordt in europees verband gewerkt aan een Europees rekenmodel. Dit betekent weer een breuk in de rekencontinuïteit. Bij elke verandering moet een conversie plaatsvinden. Het leidende principe hierbij is dat Schiphol niet meer of minder ruimte krijgt dan voorheen. Dat betekent schipperen met de decibellen.

Lawaai per passagier tabel