Omgevings en achtergrondlawaai

Voor het ontwikkelen van een lokaal geluidbeleid en voor het vergunningenbeleid is het van belang te weten wat het huidige achtergrondniveau is, respectievelijk het referentie niveau.

Systeem reigerSysteem reiger

Geluidconsult beschikt over een serie meetinstrumenten en technieken die elk geschikt zijn voor een bepaalde situatie.

De meest eenvoudige, maar zeer betrouwbare methode is gedurende enige tijd een bemande meting van het omgevingslawaai uit te voeren.

Zo is er systeem Reiger met een registrerende geluidmeter die, opgehangen in een kastje aan een statief enkele dagen in de buitenlucht continue het geluidniveau kan bemonsteren.

Daarnaast is er een systeem Symphonie dat dit ook kan, maar van elke geluidgebeurtenis een korte geluidopname maakt.Monitorsysteem Symphonie met geluidopnames