Natuurlijke ventilatie

VochtklachtenMensen in gebouwen hebben ventilatie nodig. De meest simpele methode is natuurlijke ventilatie. Bij woningen is er een nauwe relatie tussen ventilatie en geluidwering. Ook is een slechte ventilatie vaak oorzaak van woonklachten die gepaard gaan met vochtklachten.

De manier waarop de capaciteit van de natuurlijk ventilatie moet worden bepaald, is beschreven in de NEN 1087 en NPR 1088.

Bij vochtklachten inventariseert Geluidconsult de aanwezige ventilatievoorzieningen en vergelijkt dat met de normen.